HomeDe S.D.A.P., wat zij is en wat zij wilPagina 59

JPEG (Deze pagina), 684.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.18 MB

PDF (Volledig document), 70.71 MB

l ` t
‘ 57
S sociaaldemokratie en haar bondgenoot de moderne vakbeweging ·· _
in andere landen. Wat buiten de S. D. A. P. en het
Nederlandsch Vakverbond in ons land aan zelfstandige organi-
satie bestaat is wisselend, onvast, afhankelijk van het oogenblik,
{ onbeteekenend en, voor zoover het eigen bestaan moet verdedigen
i door die beide duurzame machtso·rganisaties te bestrijden, scha-
l delijk voor het strijdende proletariaat. Dit hxeeüt noodig: een-
T heid van den proletarischen klassenstrijd en die
ä eenheid kan zich nooit voltrekken te g e n, moet integendeel ver-
1 kregen worden ·do·or versterking en uitbouw van S. D. A. P.
‘ en N. v. v.
. Arbeiders van Nederlandï! Aan u de taak, om door toetredling .
tot die beide lichamen uw deel in de bevrijding uwer klasse te
nemen. Moge de l­ez·ing van dit boekje u daarvan overtuigen en
R ook nog vele anderen opwekken, in den strijd voor het socialisme
l hun lCV‘€1'l gI'O’Ot‘CCl' CH I`l1ïlII1€l', .l']l1THlC l{I'3.C.lllCCTl VOOI de 1T1‘H3.ï·
schappij nutitiger en vruchtbaarder en de wereld mooier en be·ter~
g te maken!
l.
] .
li
ll .
lil
y i