HomeTer uitvaartPagina 8

JPEG (Deze pagina), 975.65 KB

TIFF (Deze pagina), 11.76 MB

PDF (Volledig document), 15.96 MB

,/ r
l

K Die jeugd noch grijsheid spaart, die dringt in elke woning,
Den bedelaar bezoekt, den burger en den Koning,
_ Die kroon en scepter breekt, vermorselt met den voet, - i
1 ` Als een baldadig kind soms met zijn speelgoed doet, -
. Een genius des lichts, een koning der verschrikking, K
r De groote communist door hooger wilsbeschikking, ,
j Het menschelijk geslacht is voor den Heer gelijk,
KF _De vorstelijke praal bedekt een vorstlijk lijk. i
' V/aartoe het nog verbloemd, zijn feilen en gebreken,
K D Zijn ju genoeg bekend, zijn n genoeg gebleken,
Heeft Hij den glans verhoogd van zijn beroemd geslacht,
De majesteit der Kroon gehuldigd en betracht? ....
Ons voegt het oordeel niet, waar hooger machten richten,
Daar moet het feilbaar recht van stervelingen zwichten,
Wie uwer torscht geen schuld, wie voelt zich zondenvrij, j
Die sta als klager op, verwacht dit niet van mij!
Laat ons voortaan niet meer op zijn gebreken wijzen, ii
Maar laten wij veeleer zijn eigenschappen prijzen,
Den inborst, rond van aard, zijn goedertierenheid,
/Vanneer een ramp ons trof, zoo mildelijk verspreid ..... _
l __,____z l| ,