HomeTer uitvaartPagina 17

JPEG (Deze pagina), 889.47 KB

TIFF (Deze pagina), 11.69 MB

PDF (Volledig document), 15.96 MB

l,
l
V i
Het landsbelang geldt meer dan het belang der Kerk,
‘ . Blijft den geboortegrond als heiligdom beschouwen,
** Blijft op den landheer meer dan op den kerkvorst bouwen,
Verkondigt aan het volk de christelijke leer,
‘“ Richt de gemoedren op, maar buigt den geest niet neer!
De vrijgeboren zoon der vrije Nederlanden,
Geketend in het snoer der slaafsche priesterbanden,
Betaamt niet voor een volk, dat nog zich zelven eert,
Dat God en Koning dient, geen priesterdwang begeert.
Verwacht geen meerder heil van onze liberalen,
Die mannen van verstand, maar zonder idealen,
De vrijheid wenschen zij voor zich en de partij,
Die vrijheidsliefde wordt een geestesdrijverijl
Een krachtig zelfbestuur, een ware volksregeering,
Een nieuw partijverband, met andere groepeering,
T Ziedaar, wat Neêrland wenscht, ziedaar, wat Neêrland vraagt,
Ik heb altijd volvoerd, wat aan mijn volk behaagt.
*~ Ter uitvaart zij gedoemd, ter uitvaart zij gedragen,
Wat ons verzwakken kan in deze donk’re dagen,
Gij allen, die met geld en goed gezegend zijt,
i_,_,_.,aEa._,,i in
IS