HomeTer uitvaartPagina 15

JPEG (Deze pagina), 888.09 KB

TIFF (Deze pagina), 11.64 MB

PDF (Volledig document), 15.96 MB

á
-·- .·-·r··-­.e·...­
l. l
Met kracht en gloed van taal, als uit een donderwolk!
Een dichter zij mijn tolk, een ziener is de dichter,
Hij moet een denker zijn, maar ook een volkverlichter,
Hij treedt als priester op te midden van het koor,
~· Hij hinkt niet achteraan, maar draagt den fakkel voor!
Welaan, ik liet een kind, mijn lieveling u achter,
Benoem het gansche volk tot hoeder en tot wachter,
` De Nederlandsche Leeuw, gemuilband door een Kind,
Ziedaar een zinnebeeld, dat aller harten wint;
­ Een schoone toekomst zal mijn dierbaar volk verbeiden,
Als zich de ruwe Kracht door Liefde laat geleiden,
Een glorieschijn omstraalt dat heilig kinderhoofd,
Dat aller geestdrift wekk’, bij velen thans verdoofd,
Die schoone bloemenknop herinnert aan de dagen,
Toen wij met gouden ooft den boom beladen zagen,
· Een feeënkoningin, die, met haar gullen lach,
Haar Koninkrijk beheerscht, als met een tooverslag.
== Herstel uw oorlogsvloot, beveilig lnsulinde,
Opdat aan Neêrland’s naam zich Neerlands kracht verbinde,
Versterk uw legermacht, de sterke wordt gevreesd,
i _____c____c__z__a_LL in