HomeTer uitvaartPagina 10

JPEG (Deze pagina), 934.89 KB

TIFF (Deze pagina), 11.76 MB

PDF (Volledig document), 15.96 MB

. Omgeven door een stoet van edelen en grooten, `
Q , Verschijnt de rouwkoets, die het hulsel houdt omsloten, N
Met kransen rijk versierd, met linten, bont gespreid, ,
Vergankelijke tooi van aardsche heerlijkheid.
E Gestalten glijden voort, te midden van de neevlen, l
ik Die, uit den schoot der aard, als rookkolommen heevlen, `
, De treurmuziek barst los, die, met een hol gerucht, l
Haar wanhoopskreten slaakt, dan hoorbaar snikt en zucht,
Daar stijgt een psalm omhoog, die opbruist uit de scharen, A
De godgewijde stem der oude martelaren, {
i Die in het kerkerhol, op houtmijt, of schavot, ‘ -‘ `
H Apost’len van den Heer, nog juichten in hun lot. i '
De helden van weleer, de roemrijke getuigen,
i Die voor het vreemde juk den nek niet wilden buigen, E
_ Die op het oorlogsveld, of op den oceaan, _ - · .
D I Getrouw aan hun geloof, den dood zijn ingegaan,
_ Een grijsaard zweeft voorbij, wiens kommervolle trekken,
ORANjE’s beeltenis voor mijn verbeelding wekken: ··
<<Erbarm u over mij en mijn rampzalig volk, »
Zoo lispt een geestenstem, verduisterd door een wolk, ­
l ______________,_.,,_,_,