HomeEene stem in Indië, ook tot NederlandPagina 9

JPEG (Deze pagina), 531.59 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 21.75 MB

l .
l

i l
I
l i
l ` l
l
k (Overgedrukt uit het Nieuw Butaviauseh Handelsblad nu 18
November 1868, nc. 29, Msil­Editie.)
~ l

Eene stem in Indië, eek tot Nederland. l
r
[

g I.
l
i Door de uitgevers van het Nieuw Bamoiaasck HamZeZs­ ‘
f blad, ten gevolge van in Nederland met mij aangeknoopte
i onderhandelingen, reeds maanden lang als de toekomstige l
redacteur van hun blad bij het publiek aangekondigd, heb
i ik, bij mijne aankomst in Indië, hen niet willen teleurstel-
stellen en , onder voorloopig afzien van den werkkring , dien
ik mij had toegedacht, mi) bereid verklaard, voor korten tijd l
de plaats van den heer Jhr. Mr. VAN nnn Does om Brr. in te
Q nemen. `
j« De omstandigheden, waaronder ik mij dus gebragt zie tot
dezen voor mij geheel nienwen arbeid, mogen eenigermate tot
i verschooning strekken, zoo dikwijls het blijken mogt, dat
l mijne gaven en krachten, ter behoorlijke vervulling van de
taak , die ik op mij neem , te kort schieten.
«» De heeren ons Anonre van nan Honvnn en van nn rz. Dors i
_ DE Bra, zie ik als voorgangers en wegbereiders achter mij. De
l