HomeDe Oost-Indische pleiaden en hun pleegkindPagina 9

JPEG (Deze pagina), 588.54 KB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 12.50 MB

l
j '?
;;kultures mede. Wvg kzwmen de baten uit Oost-
;;I1zdië niet missen?
herinneren ons ook; dat diezelfde Staats-
mcm; op het einde van 1865 zeide: ;;Wij staan
;;sterker tegenover de toekomst dan ooit."
Dit werd hem eohter betwist door een ander
V der Pleiaden; den Heer VAN BOSSE; die; den
l Heer BETZ opgevolgd zünde; den 7 Mei 1866
hierop terug kwam en zeide:
QQ ;;Het is veel gemakkelijker aan zoodanigen
I ;;patient te zeggen: Gij zijt sterker dan ooit;
;;zet uwe levenswijze gerust voort; bekommer u
;;niet om de toekomst; - dan wel te spreken
;;van matigheid en inkrimping. Ik erken, het
;;laatste geeft minder uitzigt op populariteit dan
W ;;het eerste; maar indien het pligt is de waarschu-
;;wing te doen; moet men dien pligt vervullen.
;;Wa1ineer ik nu dien flnantiëelen toestand onder
;;cijfers breng; zijn eenvoudig de volgende.
;;Het is een feit; dat tot verveelens toe; mag
ii ;;ik zeggen; in deze Kamer is herhaald door
;;een aantal kommissien uit uw midden; Mijne
j ;;I·Ieeren; aan de Kamer en aan Indië is voor-