HomeDe Oost-Indische pleiaden en hun pleegkindPagina 6

JPEG (Deze pagina), 523.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.57 MB

PDF (Volledig document), 12.50 MB

4
te Batavia opgerigt en sedert 1849 in Neder-
­ 2*
land door hem voortgezet, toen hg, Lid van den
Raad van State geworden, het overdroeg aan
Dr. BLEEKER, die, op zijne beurt Staatsraad
geworden, thans de voogdij over het papieren .
Klaarsje toevertrouwt aan
drie staatslieden: E
G. H. BETZ, (den redder der Nederlandsche .
finantiën) ,
Mr. P. P. VAN BOSSE, (den redder der Oos-
tenrijlïsche finantiën) ,
l
J. n. FRANSEN vniv nn PUTTE, (den redder E
der koloniale finantiën), ij
ä
_ 4
en war geletterden: gx
Mr. o. VAN HEU1<m.oM, Mr. o. J. F. Mmm-
noLLn, HENDRIK MULLER, szv. en Prof.
H
VETH.

1
Wat hebben wij van dit zevental voogden te
wachten? Zullen beter dan ,,Kat­uil" en
,,lVIaleijer" zorg dragen dat hun pleegkind niet
l
· i
E
i
ë
( l