HomeDe Oost-Indische pleiaden en hun pleegkindPagina 21

JPEG (Deze pagina), 495.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.54 MB

PDF (Volledig document), 12.50 MB

ll
l 19
verhandeld worden, wanneer onze schepen ze i
niet meer aanbrengen, zullen de bronnen ver-
stopt zün, die ons nationaal welvaren tot dus
. ver drenkten. En dan kunt zeggen:
hebben de hen, die jaarlijks zoovele gouden
eijeren legde, gedood, wij hebben in het bloedig
ingewand niets gevonden. -- - - Doch
zult niet mogen zeggen: wij hebben het niet
geweten. hebt zelf uitspraak gedaan over
T het heillooze van uw streven. Uwe eigene
l woorden ­ die wij in deze bladen nogmaals
' meenden in herinnering te moeten brengen -
bevatten het klaar en onwederlegbaar bewns,
dat uw verbond gerigt is tegen de dierbaarste
j belangen van Nederland en Indie.

A rr.! " ’ wel