HomeDe Oost-Indische pleiaden en hun pleegkindPagina 19

JPEG (Deze pagina), 508.22 KB

TIFF (Deze pagina), 7.55 MB

PDF (Volledig document), 12.50 MB

17
Llèll teleslïoop nogmaals ter hand neemt, en i
j dien vvendt, °t zij naar het plein, ’t naar j
de Vergaderzaal van het Indisch Genootschap,
nog wel meer sterren gevonden worden, die
i hun fakkel, openlijk of heimelijk, leenen tot
_ het verzengend vverk der Pleiaden. ~~ ­ WVij
missen in hun midden den uitvinder en ver-
deediger der fcckomsá-ïmrmonic op koloniaal
gebied, den voorvechter der doodgeborene K. K.
Maatschappij.
Ten slotte een vvoord van ernstige waar-
schuwing tot U, Pleiaden, zlomtig 1l3ïl1'V€1‘lll«‘-
F ling van hetgeen onze vaderen gedaan hebben
I ter verzekering eener koloniale magt en eener
kommerciëele grootheid, die ons door alle vol-
ken benijd worden, dorszflig naar prijsgeving
der onschatbare hulpbronnen, die sedert dertig
. _jaren niet alleen 0ns onafhankelijk volksbestaan
bestendigd, maar tevens de welvaart der Javaan-
sche Maatschappij -­ op den eigenaardigen weg,
~ ‘s·i l « ~