HomeDe Oost-Indische pleiaden en hun pleegkindPagina 16

JPEG (Deze pagina), 591.59 KB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 12.50 MB

‘ 14
‘ de instellingen, van welke zijne 11l€(l€·5t1'l)(-)l(l@l'S
verklaard hebben dat ze onmisbaar zijn voo1· de
j {inantiën van Indie en van Nederland, instel-
lingen die voor handel en scheepvaart even wel-
dadige gevolgen gehad hebben, als ze den aan-
was en de welvaart der J avaansche bevolking
krachtig bevorderd hebben. ti

ä
j Doch het nieuwe Oost-Indische zevengesternto
heeft de voogdij niet op zich genomen, zonder
j° »- blijkens het opschrift - zich van de mede-
nl werking van andere Staatslieden en geletterden
X verzekerd te hebben. Geen wonder! De sterre-
§ · kunde leert dat het zevengesternte eigenlijk uit
[
i 47 sterren bestaat; zeven slechts worden met
j het bloote oog gezien: wordt de teleskoop te
li hulp genomen, zoo ontwaart men nog een "
, veertigtal kleinere liehtpunten. Niet minder
i dan 24 namen van dusdanige bescheiden hemel-
jj ligchamen lezen wij op de keerzijde van het
I
ll.
[