HomeDe Oost-Indische pleiaden en hun pleegkindPagina 15

JPEG (Deze pagina), 582.82 KB

TIFF (Deze pagina), 7.57 MB

PDF (Volledig document), 12.50 MB

13 j
van de kenservatieve rigting op zijde en de
meest ultra­liheralen vooruitgesehoven, de kul-
tuur­Wet gaandeweg stelselmatig verwaarloosd V
en de inlandsehe bevolking door tal van grootere
en kleinere nieuwigheden op een soeialen om-
mekeer voorbereid. Het is dan eek engetwi_ji`eld
ij een straal van deze ster, die in het programma
doorscheniert, waar wij lezen: ,,Sedert dien tijd
,,is het onderzoek naar den aard, de strekking .
,,en Werking van het kultuurstelsel onophoudelijk
,,voertgezet en nu begon men in te zien, dat
,,het op den duur niet houdbaar was.”
Thans, nu de Heer FRANSEN VAN DH 1·U’1"1‘E
de gelegenheid of het voerwendsel van een uit
zijne partij voortgespreten ainendeinent heeft
aangegrepen, om ontslag als Minister van
Koloniën te nemen en zich te onttrekken aan ~
de verpligting om voor hetgeen hij vernielde
iets goeds en cluurzaams in de plaats te stellen - `
eene verpligting tot vvelker vervulling zijne
onmagt zoo zenneklaar gebleken was ­- thans
treedt hij op als Mede-Redakteur van een Tijd· p
s<·l11·it`t, dat openlijk den eerlog verklaart aan