HomeDe Oost-Indische pleiaden en hun pleegkindPagina 13

JPEG (Deze pagina), 525.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.63 MB

PDF (Volledig document), 12.50 MB

11
dezen in staat zouden zijn, die voordeelen
voortdurend te behalen, na ter zijde stelling van
de magt der hoofden en van alle oostersehe
ltraditiën op welke de Javaansehe maatschappij
. sedert zoo vele eeuwen geworteld is , wat wij
althans krachtig ontkennen, en waarin, naar
` ons oordeel, de grondfout gelegen is van de
1 liervormingsplannen der koloniaal­liberalen.
g Hoe kunnen de twee oud­lVIinisters van Finan-
tiën -­ dus vragen -- tot de uitvoering
van zoodanig programma inedewerken en dit
rijmen inet de woorden die tot de Volks-
; vertegenwoordiging spraken? Hoe kunnen zij,
vroeger zoo felle antagonisten, elkaar nu de
hand reiken tot slooping van hetgeen vroeger
W verklaarden het uitvloeisel der wet en tevens
volstrekt noodzakelijk te zijn ­­ gelijk het
inderdaad nog is -- om staatsbankroet te voor-
komen? Moeten wij, ons ondanks, hier denken
aan kwalijk verkropten spüt, nadat, bij de
jongste verkiezingen, geen van beiden een zetel
in ’s lands vergaderzaal werd aangewezen?