HomeDe Oost-Indische pleiaden en hun pleegkindPagina 11

JPEG (Deze pagina), 523.54 KB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 12.50 MB

9
tracht- men aan de natie diets te maken: het
77
j .is het groote cheval de bataille der Jarti' die
,2 ka l J:
,,zich de behoudspartij noemt. Zij wil , blijkbaar,
de ublieke o inie on een dvvaalweg bren ·en."
77 l av g
,,Raadpleegt men de antecedenten, waarlijk
,,deze geven allen grond voor het gevoelen, dat
[ ,,eene regering, die het kultuur- en konsigna­
· tie-stelsel zou willen omvervver en on ernsti-
% 77 7 l
,,gen tegenstand bij de Kamers zou stuiten.
,,Trouvvens het is voldoende gebleken bij de
,,laatste diskussiën, dat geen enkel lid van de
,,Kamer dit verlangt. Gesteld dat dit anders
,,vvare, men kan zeker zijn, dat de magtsoefe­
,,n1ng van de Kamers veeleer van behoudenden,
j ,,dan van ultra-vrijgevigen aard zal zijn.”
(ZL
S

j VVelnu, die beide oud­Ministers van Financiën,
5 die ofschoon voor het overi<>‘e zich alti`d onder·­
j 7 D
ïj ling bestrïdende zulke sterke verzekerinoen en
W; e 7 es
i . . .
l verklaringen omtrent de wettigheid en de nood-
i

j · .