HomeDe Oost-Indische pleiaden en hun pleegkindPagina 10

JPEG (Deze pagina), 648.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.58 MB

PDF (Volledig document), 12.50 MB

Y ­.­. r ­.,a,.,»«·­,..._.-.­·..-­ -. l .,. Qi.,.­·. t-­`«,-.­,.`..«»· ,,,.,. ,, -,-` .~< , ... v.-.. ,, ..,,... _ wm., , N _ _ Y
l
,,gehouden, ee11 feit dat echter niet anders he-
A,,SCl1OLlW(l is, dan als eene kuriositeit en nu en i
,,dan te pas gebragt is, zonder dat 1nen zich
,,l`€l§0l1SGl1€Lp heeft gegeven van de gevolgen: --
,,dat men in Indië voor den Staat, voor de Staats-
,,uitgaven noodig heeft ongeveer twintig millioen
,,uit de winsten van het hultuurstelsel, en dat
,,Nederland om zijne gewone uitgaven te bestrij-·
,,den twaalf, dertien a veertien millioen uit die-
,,zelf`de bron noodig heeft." ­­»·
In Mei 1866 was de Heer VAN BOSSE het _
dus nog eens met hetgeen hij in 1863 schreef
in zijne bijdrage tot het onderzoek der vraag
of de koloniale begroeting door de wet behoort
vastgesteld te worden. (Bijdragen tot de kennis
van het Staats-, Provinciaal- en Gemeentebe·
stuur in Nederland, Deel (3, pag. 99-215);
,,ls er nu sehijn of sehaduw van grond voor
,,de zorg dat die inmenging (die der Staten-
,,Generaal) seliadeliik zou zijn voor de koloniale l
,,hela11ge11? dat hepaaldelijl; de strelihing zou ï
_,,hel_>l;>en om het kultuur- en l«:onsignatie·stelsel
,,ten onderst heren te werpen? Yant dat vooral l
l
1
1 E
11
I