HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 3

JPEG (Deze pagina), 392.33 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

. A_ , üf _ Y <“ï`_ E .. .. . . W"` E ' E E E ```‘ E
. . ¥
D E R E G E 4ï N G E
MLK ;
("()lJ VERNEMENTS
­ ü
SUIKEE-£äJä..TäJUB lx
BESCH01f\'I> l
, IN vmusmn MET HET DAAROVER UITGEBR.AG'I‘E vEusLAG DOOR um
mm: ovwmmnmvmum LEDEN vm mu commssm vm oummzosm ,
­_ UIT 1) lu
_ TWEEDE KAMER DER STATENGENERAAL
DOOR
H. F, MORBOTTER,
b'~z/rw-C’u««h·«0/rm! ul, ./am,
·-=z<ä­.,¢;-»:2룷##z:i^«-¢>ë- Z
u E 4sGxmv1aM1.xG1«;,
11. (J. S US A N (ENZ
ä 1860
; / l
( (
<”