HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 128

JPEG (Deze pagina), 510.27 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

w"`7‘“ 7 _
S 1*%
ev 124
4
` nog met een en twee gulden belast, en brengt het belang
van den fabriekant mede, om ten koste der bevolking de hoe-
veelheid aan de kwaliteit op te offeren.
jl Wij moeten hierbij nog opmerken, dat bij groote vermeer-
V. dering de fabrieaat­kosten, afgescheiden van het plantloon, ook
ill nog iets zullen verminderen: en dat het dan voor den fabrikant
ii E bij af dalend plantloon even voordeelig kan worden , om, zoo veel
jl; ’ de eontractsbepalingen hem dit veroorloven, op lage nommers te
i werken.
J"
L; l

l', ·
gij l
;
nl
?‘ i l
l j ‘ ,
. ·
ng mmrrun.
j i Blz. 32 regel 20 van boven staat f4«5 lees A/'S5.
ii" ~· ·-·-». .-4.- E .~·­·<.,. ,_____", , Mtm,d,,,_.km¤«·»­=<.·2W§??rZi·»·•­""'«ï­’>,..‘...:‘ , ,__ k