HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 127

JPEG (Deze pagina), 643.01 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

ä
i
al 123
d6I,_ de bereiding in acht genomen. Fabrikanten die vroeger op
de jj 10. en 20. soort (nis. 12, 10 en 8) werkten, en later dit op stand-
mis monsters nis. 18 en 16 moesten doen,kunnen over dit onder-
Brda scheid oordeelen. De juiste maatstaf in procenten op te geven,
HBH 5 wat men aan kwantiteit verliest om de kwaliteit te erlangen,
om is zeer moeijelijk en hangt van het gehalte van het riet, de
j inrigting der fabriek, de werkwijze en meer andere oorzaken af.
Her Kost nu b. v. een pikol 110. 10 den fabrikant aan vervaar-
t in ä digingskosten even veel als een pikol no. 18, terwijl de laatste
de eene waarde heeft van vier gulden hooger dan de eerste , dan wordt
is, het al spoedig zijn belang , om niettegenstaande de procentsgewijze
mm vermindering in hoeveelheid, op kwaliteit te gaan werken en
kr€_ dit geschiedt ten nadeele van de bevolking. Dertig pikolsno 18
3g€_ hebben volgens den huidigen marktprijs eene waarde vanf 540
igd' kosten aan plantloon .... f 90
[mb fabricaat­kosten . ­ 150 totaal f 240
Gm 40 pikols nv. 14 hebben eene waarde van . . - 600
j kosten aan plantloon . , . 1lO
äifar fabricaat-kosten . ­ 200 totaal ­ 330
mm { 45 pikols n°. 12 hebben eene waarde van . . ­ 630
kosten aan plantloon .... f 120
lg€_ te fabricaat-kosten. - 225 totaal ­ 345`
van Q 30 pikols n°. 18 geven dus een voordeel van . f300 _
ven i 40 ,, n°. 14 ,, ,, ,, ,, ,, . ­ 290
van 45 ,, n°. 12 ,, ,, ,, ,, ,, . ­ 290
de voor de eerste geniet de bevolking . . f 90
jaar ,, ,, tweede ,, ,, ,, . . ­ 110
j ,, ,, derde ,, ,, ,, . . ­ 120
and Zonder nu te beweren, dat door ons de zuivere verhouding
dm, is aangegeven, en van hetzelfde riet waarvan men dertig pikols
V NO. 18 fabrieeert, juist 40 pikols NO. 14, of 45 pikols NO.
mu 12 gemaakt kunnen worden, zijn onze voorbeelden voldoende,
im. l om te bewijzen, dat het belang der bevolking een afdalend
uit plantloon wenschelijk maakt.
bij Zonder het af dalend plantloon worden de inferieure suikers
li