HomeDe regeling der gouvernements suiker-cultuur, beschouwd in verband met het daarover uitgebragte verslag door de drie overgeblevePagina 124

JPEG (Deze pagina), 679.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 91.76 MB

‘ r s
i
f 120
I a
{ de suikerteelt goedkoope arbeidsloonen eene levenskwestie zijn.
Bij al het goede wat de regeling bevat, spreken wij met
bescheidenheid , echter met vaste overtuiging het oordeel uit, dat:
, J
VVil men den Staat een duurzaam en regtmatig aandeel in l
[ de suikerteelt verzekeren;
;{ á VVil men voor de betrokken bevolking bij de plaats gehad heb-
bende verbeteringen, een vooruitzigt openen, dat niets de ver-
pj : meerdering der productie in den weg zal staan, en dat hun
Ill? aandeel alzoo toenemend zal wezen, en de welvaart algemeen
zal ten gevolge hebben, die in enkele streken reeds bestaat;
Wil men den ondernemers eene genoegzame en niet te over- «
dreven winst waarborgen, die behalve rente en amortisatie van i
;l‘ kapitaal, hun allen het vooruitzigt op eene billijke belooning geeft;
g` i dan zal het noodi wezen, om, in stede der be aalde leve-
t j S P ,
_ Y l ring van 2/3, eene procents­gewijze levering, naarmate der pro-
{ ductie, in de plaats te stellen. l
V' , De herziening zal niet jaarlijks maar om de vijf, of zeven
Y . .. Fr
ii e jaren moeten plaats hebben, opdat deze zoo min mogelijk de g
_ Q vermeerdering van productie hinderlijk zij, en de fixum·leve­
T .... l
Illlg l13.1‘GI1 VO1‘lg€Il, ZOO glll’1SlZ1g bBW€Z€1“l, 1HVlOBd op de PIC-
O ? duetie terugkrijge.
jj Bij de regeling der loonen moet op de plaatselijke omstan~
pigheden gelet worden.
2 Q
il r
, rl
{rk ,


L
i