HomeEen sensationeele brief uit Zuid-AfrikaPagina 33

JPEG (Deze pagina), 622.75 KB

TIFF (Deze pagina), 7.69 MB

PDF (Volledig document), 26.50 MB

* ai
z November.
’ 3. VVeder eenige gevechten nabij Ladysmith. liatfers be·
« richten zwaar verlies der Boeren. Niet bevestigd.
· ‘· Oflicieel bericht meldt niets daarvan.
5. Kommandant Wessels eischt overgave van l{1l11l)€1'l€?_'
?* voor Maandagmorgen 6 uur, anders zou hij de stad
_ bombardeeren.
{ G. Bombardement van Kimberley begonnen.
j 7. Bombardenient van Ladysniith voortgezet.
9. Gevecht bij Ladysmitli, naar beweerd wordt zwaar
W verlies der Boeren. Geen oliioieele bevestiging.
:
10. Gevecht nabij Belmont. Boeren behouden hun positie
en Britsche macht trekt terug naar `t kamp te
Oranjerivier. Britsch verlies 2 officieren dood en een
` ' aantal gewond. Verlies der Boeren onbekend.
Troepen aangekomen.
i ll en 12. Meer troepen aangekomen. Boinbardeinent van
j Kimberley voortgezet.
13. Aliwal Noord door de Boeren bezet en de Republi-
, keinsche vlag gelieschen.
3 14. Douglas, Barkly West, (Jolesberg en Grikvvastarlbezet.
,i Ladysmith bij nacht gebombardeerd en vers<·heiden«·
huizen in brand geschoten. Generaal White deed
j een aanval op de posities der Boeren. naar beweerd
wordt, met goed succes.
' Schermutseling ten zuiden van Ladysmith. lle
‘ï‘ Britscrhe macht trok terug in een kloof nabij Ladysniitli.
. 15. Krijgswet geproclameerd in de distri<·ten <‘olesberg.
Steynsbnrg. Albert. Molteno. Aliwal Noord. Wode-