HomeEen sensationeele brief uit Zuid-AfrikaPagina 32

JPEG (Deze pagina), 732.96 KB

TIFF (Deze pagina), 7.69 MB

PDF (Volledig document), 26.50 MB

` 30
October. E
gebombardeerd. Britsohe macht deed nachtelijken aan-
val op Boerenkamp. Britsch verlies: dood, 5 ge-
wond. Yerlies der Boeren: 1 dood, 9 gewond.
26. Generaal Yule te Ladysmith aangekomen.
28 en 29. lle verschillende Boerenkommando’s omringen F
Ladysmith en snijden den watervoorraad af. _
Generaal Buller aangekomen. ;
30. Boeren bombardeeren Ladysmith niet 4(lponder B
kanonnen. Zij hadden post gevat in een halven cirkel
om liadysmith. De geheele Britsche macht deed een
uitval en een heftig gevecht vond plaats, Waarna de
Britsche macht in het kamp terugtrok. Een afdeeling
troepen, ongeveer 1000, niet een bergbatterij. Werd
door de Boeren gevangen genomen. Dit geschiedde
met verlies aan den kant der boeren van 3 gedood
en eenigen gekwetst. l
` Het Britsche verlies was ($0 gesneuveld en 238 ‘
gewond. Verlies der Boeren niet bekend. ‘
. 1
November.
l. Norvalspont spoorvvegbrug en Uolesberg vvagenbrug i
door Vrijstaters in bezit genomen. Generaal Kock
overleden.
2*
2. Bombardeinent van Ladysmith hervat. Telegrafisehe
gemeenschap met Ladysmith afgebroken. Boeren
nemen positie nabij Colenso, Waar 3000 Britsche i
troepen gelegerd zijn. Het kamp vverd door de Boeren
gebombardeerd en Donderdagnacht vverd het door de B
Britsche macht ontruimd. die terugtrok op Estcourt. '
Gevecht nabij Ladysmith. Yitslag niet precies bekend.