HomeEen sensationeele brief uit Zuid-AfrikaPagina 31

JPEG (Deze pagina), 764.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 26.50 MB

29 l
2 Uclober.
Onder de gevangenen waren verscheidene otïicieren.
De Britsche macht was 3 tegen 1.
I l 21. Een macht van ongeveer 6000 man onder generaal
French deed een uitval uit Ladysmith en raakte
,, slaags met het Johannesburgkommando, ongeveer
ill 1000 man sterk, te Elandslaagte. Na de Britsche
x macht driemaal teruggeslagen te hebben trok het
l komniando terug. Het Britsche verlies was 57 dooden,
206 gekwetsten en 10 vermisten. Het verlies der
· Boeren was ongeveer 21 dooden, 56 gewonden en
190 gevangenen. Generaal Koch en konimandant Schiel
"ï waren onder de gewonden gevangenen.
Klein gevecht bij Bhodesdrift. Verliezen der Boeren:
een gekwetst. Verlies aan Britsche zijde: 5 gedood,
Al 4 gevangen genomen.
H Generaal Joubert beschoot het kamp te Glencoe
V dat in den nacht ontruimd werd.
E 22. Generaal Yule trekt met zijn kolonne op Ladysmith
terug, de gewonden te Dundee achterlatende.
p 24. Krijgswet over geheel Natal geproclameerd. Gevecht
* vond plaats tusschen groote macht onder generaal Sir
l George White en een `Vrijstaatsch kornmando te
l Bietfontein. Na een gevecht van 6 uur trok de Britsche
macht terug op Ladysmith, met verlies van 23 gedood
{ en 164 gekwetst. Het verlies der Boeren was H gedood,
lï 6 zwaar gewond en 16 licht gewond.
_ Schermutseling vond plaats ten noorden van Kim-
berley tusschen een macht onder kolonel Turner en
een Vrijstaatsch kommando. Het Britsche verlies was:
4 gesneuveld en 21 gewond. Verlies der Boeren:
. . 2 gedood en 7 gewond.
{ 25. Generaal Symons overleden. Mafeking door de Boeren
1 _ .