HomeEen sensationeele brief uit Zuid-AfrikaPagina 30

JPEG (Deze pagina), 794.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.74 MB

PDF (Volledig document), 26.50 MB

28
Ogtnbcr. ` 2
Gevecht vond plaats ten noorden van Mafeking. Twee
burgers werden gedood en 6 gekwetst. .
15. Een gepantserde trein ging uit van Kimberley en raakte
slaags met de burgers te Spijtfontein. Te Riverton E
road, ten noorden van Kimberley, vond. een scher­
mutseling plaats en werden 2 politie door de burgers 1
gevangen genomen. De Kimberley waterwerken vielen ë
in handen der burgers. 1
16. Krijgswet in Kimberley en noordelgke districten ge- Q
proclameerd. Newcastle en Charlestown door de
Boerenmacht bezet. Verscheidene Koloniale voluntier hi
korpsen opgeroepen. Overgave van Vrijburg aan de
burgermacht. L.
Een aanval te middernacht van gewapende Kaffers. p
onder blanke oiiicieren, uit Mafeking op de Boeren- V
macht. De Boeren beantwoorden het vuur en de
aanvallers werden teruggedreven met verlies. VVebb, l
een officier, werd gedood. Boeren geen verlies.
17. De voorposten der Boeren raakten slaags met de Na-
talsche karabiniers en Border Rifles bij Acton Holmes. ;
Zes karabiniers werden gekwetst en luitenant Gallway
gevangen genomen. ‘
19. Het Vrijheid kommando onder kommandant Lucas
Meyer neemt bezit van de Dundee kolenmijn. {
20. Het kommando onder koinmandant Lucas Meyer werd lj
op Talana heuvel aangevallen uit het Glencoe kamp.
Na acht uur vechten trokken de Boeren terug met
verlies van 31 dooden en 66 gewonden en 30 vermis-
ten. Aan de Britsche zijde sneuvelden 45, en werden
ongeveer 217 gekwetst, waaronder generaal Symons, V =`
doodelijk. Cavalerie en bereden infanterie, die de
Boeren achtervolgden. werden gevangen genomen.
1 _.