HomeEen sensationeele brief uit Zuid-AfrikaPagina 29

JPEG (Deze pagina), 673.66 KB

TIFF (Deze pagina), 7.69 MB

PDF (Volledig document), 26.50 MB

X?
DAGBOEK VAN DEN OORLOG.
Ii?
lj mln: n.r1‘rn esmNesen11<r.
jj October.
ll. Om 5 uur ’s namiddags was het ultimatum der Trans-
ji vaalsche regeering, de terugtrekking van Britsche
jj troepen van de Transvaalsche grenzen eischende,
rx verstreken.
E l)e krggsvvet over den geheelen Vrijstaat en over
de Zuid-Afrikaansche Republiek geproclameerd en de
burgers opgeroepen.
12. Het Vrijstaatsche kommando trok over Van Heenen’s
Pas Natal binnen en bezette Albertina station.
De Heer Conyngham Greene verliet Pretoria.
;; Hoogverraad-proclamatie door den gouverneur uit-
i gevaardigd. Een kommando onder kommandant (fronjé
j ging de Bechuanaland grens over en brak den spoorweg
op te Kraaipan, tusschen Mafeking en Yrijburg.
13. Gepantserde trein te Kraaipan door de Boeren veroverd,
W luitenant Nesbitt en manschappen gevangen genomen
en ammunitie en kanonnen buitgemaakt. Lijn ten
v . noorden van Mafeking opgebroken, en zeven Engelschen
door burgers gevangen genomen.
Boeren trekken over Laingsnek op Newcastle at.
' ' 14. Generaal Buller vertrokken naar Zuid-Afrika. Yerkeer
( niet Kimberley afgesloten, daar Vrijstaatsche burgers
1 de lijn te Spijtfontein en Belinont in bezit namen.
I