HomeEen sensationeele brief uit Zuid-AfrikaPagina 24

JPEG (Deze pagina), 792.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 26.50 MB

22
regelen van de conventie van Geneva. als er niet dadelijk (
een onderzoek wordt ingesteld.
Generaal Joubert zegt dat de volgende onweerlegbare l
feiten tot zijn kennis zijn gebracht: { `
1. Te Elandslaagte vuurden de Engelschen het eerste
schot op Roode­Kruisvvagens. {
2. Dat een dokter, die de gewonden verzorgde, met i
lansen werd aangevallen, en zgn paard onder hem ge- A
dood werd.
Dat dertien burgers, die gevangen genomen zgn bij gl
de provisie-wagens, niet een lange lijn voor aan een
Maxim werden gebonden en weggesleept, terwgl twee van if
hen nog bovendien gewond waren.
4. Dat de troepen van Dundee, die voorbij kwamen .
niet de witte vlag opgestoken, daarna zich niengden in
het gevecht met de Vrgstaters. i
5. Dat witte vlaggen werden gebruikt op een gewa­ 1
penden trein, dienend om een afgebrande brug te her-
stellen.
G. Dat lrlngelsrhen beproefd hebben om de Basutos op
te zetten tegen per dag.
Generaal Joubert besluit: Ik denk dat het noodzakelijk
is dat het bovenstaande onder de aandacht van de be-
schaafde wereld zal worden gebracht en van de autori-
teiten die waken over de conventie van Geneva. Het ge-
bruik van de dum­dun1 kogels is al erg genoeg, maar de j
bovenstaande dingen zouden niet door beschaafde naties jl
tegen barbaren gedaan zijn/’ kg
r
l)ie beschuldigingen zgn alsnog onbeantwoord; het eenige JL
antwoord dat opgegeven is, bestaat uit een oificieele aanklacht
van Generaal White, dat de Boeren te Ladysmith op een witte
vlag hebben geschoten. onder omstandigheden, die duidelijk
bewijzen, dat een bom voor Ladysniith bestemd, te kort " `
gevallen is, en bg een Engelschen voorpost, die een witte vlag jl
had. viel, zonder eenige schade te doen! Daartegenover staat