HomeEen sensationeele brief uit Zuid-AfrikaPagina 19

JPEG (Deze pagina), 904.80 KB

TIFF (Deze pagina), 7.76 MB

PDF (Volledig document), 26.50 MB

i iv
· bericht uit Natal (blijkbaar ook van de ,,Daily Mail” corres-
pondent) dat Generaal Joubert doodelijk gewond was door een
K stuk van een bom, zelfs dat hij overleden Men gaf de
B. . plaats aan waar dit ongeluk op den lOd€“ Nov. zou plaats
gevonden hebben en wist zelfs te vertellen, dat de bom in
kwestie door de kanonnen der Marine-Brigade te Ladysmith
werd afgeschoten.
l Tot op heden (20 Nov.) is er niet de minste otiicieele
bevestiging van dit bericht, en telegraminen uit Pretoria via
(w t, Lorenço Marques hier ontvangen melden er geen woord van,
p i terwijl daarentegen berichten uit het Boeren Hoofdlager te
Ladysmith dingen melden, die Generaal Joubert met rZe_q#2¢‘aa1/{Zw
j «l0ocZsu>0ncZ« heeft _qccZam«.
Maar op 18 November zagen zij, die wat dieper dan de
2 oppervlakte keken, wat de redenen waren voor dit en de vorige
ii leugenachtige berichten. Het was een streek om invloed op de
aandeelenmarkt uit te oefenen. Op 18 November toch verscheen
I in de ,,Cape Argus" het volgende telegram uit Londen:
,,Londen 16 November. ·- De markt is zeer sterk gerezen
vtengevolge van de verhaalde Britsche overwinningen te Lady-
.,smith, en het gerucht van den dood van Joubert. Vooral
j ,,aandeelen in de mijnen van Rhodesia zijn sterk gerezen/’
il Om de Enge/s<=/z«» /cc·];z`m//sf«»n, om R/zorïcs en zijn Zcornu/fm
I V geld in dwz zak fa _j'«1_qen, rn ze zoo mogdgjk rma hef r/wzjqwizzï
‘, brmiw/·0a‘ te »·«d«Z«»n, u;w·<Zw« dia y<»rm·hz‘mi door ww «»»»«,geA·0«·/uw
zj, pers r‘M‘.spwz`cZ f
t ’t Is een mooi zoodje, niet waar? Als Dante nog leefde,
had hij waarschijnlijk getracht om de kwalen der Helle nog
r wat afgrijselijker af te schilderen!
:j Nog een staaltje. ­ `t ls algemeen bekend in Kaapstad,
, . ja men weet het in semi-ofiicieele kringen dat in de laatste
week van October, Mafeking in handen der Boeren gevallen
g t is. Maar de militaire autoriteiten weigeren er een woord van
_1 bekend te maken, deels omdat de bijzonderheden ontzettend
'j, zijn, deels omdat men vreest voor den invloed dien de tijding
op het Engelsche publiek zou hebben. Men verzwijgt pertinent
l j 2 ‘
I