HomeEen sensationeele brief uit Zuid-AfrikaPagina 15

JPEG (Deze pagina), 751.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.75 MB

PDF (Volledig document), 26.50 MB

‘ 13
l
` { de plaats des gevechts trok met m`z‘f«e r/oggen. Of zij hadden
dus als ontslagen gevangenen het recht om met witte vlag
voorbij te trekken of het Engelsche leger heeft een a//er
sc/zomloly/cszï mz`sbrm'Zr gwzzookf van de Witte vlag. Daarover
echter later. Private berichten melden dat de Boeren in Dundee
22 kanonnen en heel vvat ammunitie hebben veroverd; ron
° Eaqqolscho zgykle is orlzoncl dat de ïroopmz mn Generaal Yu/P,
zooals lm;. de D2¢Z>Zz`12 I'7Zl·S“2.ZZ·€l’S op m`ezm· ron. /c/eeclmwz mowsfm
ZL`O7'(l€7Z ’U007”ZZ·€7Z.
Het feit dat alle berichten onder de censuur zijn geplaatst,
heeft natuurlijk belet dat men de rechte vvaarheid van het
gebeurde hoort, maar het volgende bericht, dat het adelaarsoog
van den censor schünt ontsnapt te zgn, verscheen in de Eusf
. j London .Dl·­S])(lZ‘C]l, en vverd door het blad Ons Land overgenomen.
E ’t Leest al erg genoeg, maar er zijn heel wat goede redenen
om te gelooven dat het nog lang niet de geheele waarheid
j ‘ bevat.
l NATALSCHE ZIJDE.
p EEN ANDER VERSLAG OMTRENT HE'1‘ GEVECHT '1`E GLENCOE.
ë OFFICIEREN DIE DE KAPITALISTEX YERWEXSCHEN.
Q GEDE)IORAI,ISEERl)E BRITSCHE TROEPEN.
{ ,,Het volgende Reuter-telegram. dat of Kaapstad niet
ii bereikt heeft, of gecensureerd is, nemen wij over uit de
East Londorz Dispafoh van 7 November: -
jg Glencoe, Woeiisclag, 6 p.m. -(Reuter)-«. Het volle
jl effect van den slag tusschen generaal Lucas Meyer en de
i Britsche generaal Sir William Penn­Symons, bevelvoerende
‘ over de Britsche voorbasis no. 11, te Dundee, wordt
thans eerst bekend.
De Boerenmacht vvas tusschen de 3000 en 4000 man sterk
- - en de Britten, volgens hunne kranten, telden 5600 man.
De Engelschen hadden 18 kanonnen en de Boeren een
batterü van acht stukken geschut. Generaal Meyer be-
I