HomeEen sensationeele brief uit Zuid-AfrikaPagina 13

JPEG (Deze pagina), 824.71 KB

TIFF (Deze pagina), 7.76 MB

PDF (Volledig document), 26.50 MB

I
ll
I
‘ kanonnen te beschieten, en het vuur der Boeren-artillerie
l werd tot zwijgen gebracht. Onze infanterie trok zich daar-
j op rechts terug, maar zij hadden nauwelijks hunne nieuwe
positie bereikt of zij bevonden zich tegenover een ont-
zettende massa van den vüand, die een tegenaanval deed,
’ terwijl zgne twee kanonnen, die zich slechts hadden
ï teruggetrokken om een nieuwe positie op te nemen, een
nieuwen hagel van bommen begonnen te werpen.
Verder naar achteren waren de Natal Mounted Rifles
en eenigen der Light Horse ook hevig aan het vechten
l en het was hier dat luitenant Clapham door het hart
werd geschoten.
j " Tegen dezen tijd (12 uur in den middag) bracht Sir
George White de Gordons en Manchesters voorwaarts,
I het aan de Devons latende om onze linkerflank te ver-
j dedigen.
I De infanterie rukte voorwaarts, en men hoopte dat het
I mogelijk zou zijn een charge op de Boeren te maken.
maar deze, die waarschijnlijk eenige hunner zware kanonnen
l in reserve hadden gehouden, openden een ontzettend vuur,
[ en daar onze reserve blijkbaar met een overniachtigen vijand
te doen had, besloten de Engelschen om naar Ladysniith
· terug te trekken.
3 Met dit doel werd een sterk detachement huzaren en
{ lansiers (blijvende slechts de dragonders als reserve) ge-
l zonden om langs Lombards kop te rijden en langs de
kloof op de vlakte te komen, waar de sterke positie der
Boeren was, en alzoo den terugtocht van onze infanterie
jg te dekken.
De cavalerie was spoedig in het gevecht, maar zoo
M heet was het vuur op haar, dat zij van positie incest
veranderen. De terugtocht werd echter bedaard uitgevoerd,
en de cavalerie deed haar werk prachtig en nam een
­ - warm aandeel in het zeer warme werk van den achter-
middag.
De Boeren volgden onzen terugtocht met een hagelbui
I
‘=I