HomeEen sensationeele brief uit Zuid-AfrikaPagina 12

JPEG (Deze pagina), 839.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.76 MB

PDF (Volledig document), 26.50 MB

I
10
I
vijand, 611 spreidde zich uit tot op omtrent 2 mijlen van ·
Ladysmith ter rechterkant, en oostelgk van Lombards i
kop aan de11 linkerkant. j
De Boeren waren in ee11 halven cirkel gelegen, zijnde
hun recliteriiank vrij nabij de stad. Hun sterkste punt
was l1u11 centrum en linkerilank.
Tot ver i11 den ochtend lag onze hoofdcolonne stil, à
bescherind door den hoogen rug, e11 wachtende op den
uitslag van het artillerie­duel. De kanonnen schoten
onophoudelijk door, maar schoon o11ze kanonnen veel
uitwerking moeten hebben gehad, stelden ’t zwaardere
kaliber zijner kanonnen @11 zijn uitmuntend schieten den
vijand in staat om zijne positie te behouden. i
lntusschen raakten onze troepen op de rechterflank B
der Boeren i11 ee11 heet gevechtl Het geknetter van maxims j
@11 geweren werd voortdurend vernomen, en daar eenige
der scherpschutters van de11 vijand ons ook bedreigden, I
werd het Devonshire regiment gezonden om o11ze li11ie 1
aldaar te beschermen, en trok de Light Horse zich naar
de acliterhoede terug. i
Becht over Ladysmith op de rechterilank van onze I
positie kwam, terwijl de artillerie in het front hard bezig
was. onze colonne onder het vuur van klein en groot ·
geschut. Van af den vroegen morgen had deze colonne, 3
bestaande uit Leicesters e11 Kings Riiles, ondersteund door ki
sommige lanciers en huzaren, eene positie opgenomen rechts Y
van Lonibards kop. Twee Maxim-Nordenfeldts openden vuur
op deze colonne, zoodra het daglicht aanbrak, en de cavalerie ­
was verplicht Olïl dekking te zoeken, terwijl de Boeren jg
ee11 sterke macht ontwikkelden en de infanterie aan een l
vuur onderwierpen dat deze spoedig ten gronde zou hebben l .
gericht, als zij meerendeels niet gedekt waren door een
rotsachtige hoogte. De Maxi1n~Nordenfeldts speelden ook
onophoudelijk op de infanterielinie, maar deden niet veel - ­
kwaad.
Onze artillerie aan de rechtertlank begon deze twee
l