HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 6

JPEG (Deze pagina), 435.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.69 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB

•j ·
4 ‘
Het gevolg was zijn benoeming door de Regeering der _ > ·
Z. A. R. tot Assistent Commandant Generaal; de over- i

bodig geworden order aan Generaal DE LA HEY om hem ,
naar de Kolonie te volgen, werd dientengevolge inge- `~
trokken. ‘
Thans is hij de ziel van den opstand in de Kolonie;
dagelijks neemt daar het gewapend verzet toe, in omvang
en kracht. En waar tal van Boerengeneraals door dapper-
heid en beleid uitblinken, daar schittert naast de namen
van Bornn, gon WET en DE LA HEY, de naam van SMUTS.
.,4 ~,
%
il