HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 31

JPEG (Deze pagina), 749.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB

l
29
l
Voor zoover mij bekend, is Koos Mkmoenmn de eenige
Kaffenkapitein in de Z. A. R. die de pressie van den vijand
A heeft weten te weerstaan en neutraal is gebleven, en,
,3 zooals UHEd. weet, is hij ook een der best opgevoede en
meest geleerde Kafferhoofden binnen de Republiek. Als een
gevolg zijner neutraliteit en zeker als een les voor de
anderen is zijn stam door den vijand in ballingschap ge-
deporteerd.
De vele duizenden kaiïers, die min of meer beschaafd
onder de Boeren op hunne plaatsen woonden en die zich
. doorgaans zeer stil gedroegen, zijn nagenoeg alle door den
vijand gevangen en met hunne families naar de kampen
_. vervoerd. Wat daar van hen wordt is ons door vele van den
vijand weggeloopen naturellen medegedeeld. Zoodra zij in
` de kampen aankomen wordt hun gezegd dat, tenzij de
mannen krijgsdienst verrichten, zij geen voedsel zullen
' krijgen en zoo worden zij in groote getallen in den
militairen dienst des vijands gedwongen.
In de Kaapkol. weer wordt den onkundigen kleurlingen
verteld dat zoo de Boeren winnen, de slavernij weer zal
worden ingevoerd in de Kaapkol. en dat de kleurlingen
door de wreede Boeren voor wagens en ploegen zullen ge-
spannen worden om die te trekken. Om nog grooter nadruk
aan dit argument te geven wordt hun verder beloofd, dat
, zoo zij aansluiten, zij eigenaars zullen worden van de
plaatsen der Boeren en de Boeren dan bij hen zullen moeten
werken en zij met de Boerenvrouwen zullen trouwen.
Vreeselijke staaltjes worden overal verspreid van de wreed-
” heden der Boeren tegenover de kleurlingen. Door vrees
en begeerlijkheid worden dus ook in de Kaapkol. duizende
kleurlingen gewapend en in den militairen dienst genomen.
De meeste vijandelijke kolonnes in de Kaapkol. en de
W