HomeEen nieuw rapport van generaal J.C. Smuts, staatsprocurateur en assistent-commandant generaal der Z.A. Republiek, aan Z.H. Ed. sPagina 26

JPEG (Deze pagina), 747.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.75 MB

PDF (Volledig document), 25.48 MB


il?
;. 24
M;
een indruk moet krijgen welke juist het tegenovergestelde n
van de waarheid is. En deze leugens worden grootendeels u
Opzettelijk gefabriceerd en gepubliceerd voor consumptie
van het Engelsche publiek. Zoo is er b.v. een brief in .
bezit van een der Boeren generaals waarin een stafofficier
van generaal FRENCH aan een militairen vriend als een grap
mededeelt, dat er juist een gevecht had plaats gevonden
waarin het verlies van den vijand officieel opgegeven wordt
als zooveel dooden, gewonden en gevangen (een hoog
. cijfer), terwijl hij zeker is dat er niet een Boer zelfs
gewond werd. Maar het is mij onaangenaam verder stil
` te staan bij dit mephistische pesthol der leugentaal,
waardoor de geheele Britsche militaire wereld als het ware »
vergiftigd is. De waarheid zal nog zegevieren en wij zullen
in stilte lijden en strijden totdat haar helder dag aanbreke.

2. De algeheele verwoesting door den vijand over
beide republieken aangericht is U ook bekend. Zijn doel
was ons van alle hulpbronnen te ontblooten, en door
het vuur te verkrijgen wat het zwaard niet kon uit-
richten; ook dit zijn doel is verijdeld geworden. Door de
in Bepublieken te verwoesten en alle vee er in te dooden
heeft de vijand het voor zich zelf onmogelijk gemaakt het
land krachtdadig door legermachten en convooien te occu-
peeren en zal hij verplicht zijn zijn gebied tot de spoor- t
wegen te beperken. De burgers integendeel zullen in bezit
van hun dierbaar grond blijven en altijd genoeg voedsel voor
hun commando’s hebben. ,_
Het was mij wonderlijk in de 'I‘ransval te zien hoe
snel de burgers dit punt ingezien en verstaan hebben.
In stede van moedeloos te worden over het vernielen
’ï hunner eigendommen waarvoor zij zoolang en zwaar
"j _._______H Y_ .