HomeOpen brief aan allen die belang stellen in de toekomst van SurinamePagina 14

JPEG (Deze pagina), 555.53 KB

TIFF (Deze pagina), 5.92 MB

PDF (Volledig document), 8.95 MB

12 «v« ‘ j
tie zonder vergoeding van andere werkkrachten te schetsen; ·· M v
alléén verlang ik hier den wensch uit te spreken, dat wan- _ ‘j _ ‘
neer al eenige maat1·egelen genomen worden tot opbeuring -.
van Suriname, zulks` niet ten halve geschiede, dat men aan
de toekomst denke. J _`
Reeds heeft 1nen van verschillende zijden den weg tot '.l, lf
j Immigratie aangewezen. Zij zal mijns iHZi®11S @€1'Sï {ZW §§€· i‘‘·
lukken, wanneer de Regering zich daarmede inlaat. .2ï
De Planters moeten de Immigranten ontvangen zonder
j verpligting om zware winsten aan de Importeurs uit te kee- e._· ._
E ren, terwijl een bekwame tijd voo1· rembours van de kosten
E van aanvoer dient vastgesteld te worden. '. ‘-
De tijd is meer dan rijp, om krachtig de handen aan het i _
j werk te slaan.
Wel is waar wordt voor de lnnnigratie veel kapitaal ge-
t eischtg maar de buitengewone vruchtbaarheid, de schoone en ff, e J"
] . . . . . . je V
diepe rivieren, waarmede de Natuur zoo kwistig Suriname V; ..¢. ­
ë heeft bedeeld: dit alles staat ons borg voor onze kapitalen, if
en belooft ons de rijkste uitkomsten. _'j.v Qi
r . Q ·ï ‘^
l DIXL 'ï;_
ll?/lA‘d67‘(Z6l7/A, s
Augustus 1869. _; ·r·‘ .
V
X ;=i‘"
, R
rl
ä
Y` 2
ä lï :~
'li
t i i