HomeZomergroenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 448.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.18 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

Q ä ë'? tt tl ä $3 Ft? ä tête,
` Ende Godt schiep den mensche nae Sünen
l beelde, nae den beelde Godts schiep Hij hem:
` Man ende Wijf schiep Hij se. Ende Godt se-
gende se; ende Godt seijde tot hen: weest
vruchtbaar, ende vermenigvuldigt.
Gm:. I: 27-28.
Voorwaar, ’t is meer dan menschlük werk
De stem van ’t muitend hart te smoren,
En slechts met vasten wil te hooren .
l` Naar ’t moederlijk gebod der Kerk.
E O had dat hart in vroeger dagen
{ Zoo rustloos in de borst geslagen;
’ Geen zucht, onwillig opgewekt,
I` Had nu mün vroomst gebed bevlekt:
‘ Geen mergverteerend zielelüden
l Had, daar ’t nu als een glftworm knaagt,
l 1
l
i
lx