HomeZomergroenPagina 88

JPEG (Deze pagina), 533.99 KB

TIFF (Deze pagina), 6.15 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

{
l :
·1 1
Q Effent de rimpels, vrolüke wimpels!
Kroont met uw golven de Hollandsche vlag, L
l . . H
l Gallen en Britten, zwarten en w1‘tten
Zagen haar steeds met eerbiedig ontzag. i
Yi
Under het spelen van koopren kelen,
We1·d vaak haar glans door den kruiddamp verhoogd, E
’t Rood in haar banen heeft toen de tranen,
Schatting der wreedste verdrukking, gedroogd. iz
l T
E E
Reine bedoeling, trots alle woeling, ‘,
Stelde de vaadren in duurzaam bezit,
E ’t Staal zocht geen schede dan bü den vrede, ` g
ll Dat zegt de glans van het smetlooze wit. p
i
Liefde voor °t goede nam in heur hoede, _
` Vrüheid, geteisterd door tand en door klaauw, I
Huis en altaren kon zg bewaren,
Daarom versiert haar het hemelsche blaauw. s
Zonen der vloeden! blüft haar behoeden
Die wh vereeren met liefde en ontzag: ii
Effent uw rimpels, vrolüke wimpels! A,
Kroont met uw golven de Hollandsche vlag. it
al
gäj
Fgi
iw
i
l I
l