HomeZomergroenPagina 87

JPEG (Deze pagina), 419.35 KB

TIFF (Deze pagina), 6.16 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

79
De stormwind woedt door `t welig bosch;
Zün adem schudt de veez`len los,
Al teistert hij de zwakke twngen,
De dorre blaadren vallen neêr,
Maar °t zonlicht kust de boomen weer,
i Het leven keert ­- de stormen zwügen.
ig Zóó, zoo ontworstelt gn °t gevaar;
Zij slechts ’t gebed uw beukelaar
Bü °t woeden van de ontzinde twisten;
Maar die het zwaard, reeds vuil besmet;
Verdwaasd voor Gods gezalfden wet,
Vergeet zijn pligt als mensch en Christen i
·--­-­-ïë>%= §¥®€¥­<·;»­----­
l