HomeZomergroenPagina 86

JPEG (Deze pagina), 501.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.16 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

li
i, te
Het vurig ros, hoe lier en eel,
Ontdaan van leisel en gareel,
« Verlaat het spoor, in ”t toomloos rennen,
l Het holt zich blind en kent geen doel,
En stort zich in d` onpeilbren poel,
i Dien hij in ’t sterven eerst leert kennen. i
O dierbaar Neêrlcmd! vest uw hoop
Niet op den afgod, die Eur00p`
Slechts bloedige offers af zal dwingen;
Bcdreigt u nacht en duisternis,
il . .. . .
gj God, die de bron van vrijheid is,
Zal met Zijn englen u omringen.
j Deze englen, lettende op Zün stem,
Zijn: `t onverwrikt Geloof aan Hem
En °t vast vertrouwen op Zün sterkte:
Zijn magtige arm is niet verkort,
Die dwazen waan heeft neêrgestort,
VVas ”t ook die nog uw heil bewerkte.
Gehoorzaam aan Zün heerschappij,
Blijft gü door orde en eendragt vrä,
Hoe zich de dwaasheid moog` verheffen;
De Heer regeert! en goed en kwaad
Zün dienstbaar aan Zün hoogen raad,
@ Hij zal zijn l10(3l'll_jl{ doelwit treiibn.
ii
li

z
li «