HomeZomergroenPagina 84

JPEG (Deze pagina), 424.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.20 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

l
l
1
1
[ i
, , is
E V R IJ l·I h [ 1).
if


Verdwaasde, die uw heil vervloekt,
Naar gO11ClSlZ0f ill IIIOGHISSGIJ zoekt,
Naar honigzoet in d` alsembeker;
TIS
Wat ruilt ge een” schoonen diamant
Voor glinstrend stof van keizelzand?
Uw dag verdwhnt, uw nacht komt zeker.
Zie ginds een dochter van het kwaad,
Getooid met blinkend bont gewaad,
Haar Wäïlgêll Cifägêll lOg€1’1-FOZBH;
Een bloedvlek leekt er waar treedt,
En ketens rinklen onder ’t kleed,
ik Dat misleidend heeft gekozen.
E


F
I,
li;
4