HomeZomergroenPagina 80

JPEG (Deze pagina), 476.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.20 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

{_ · · ~- -~ ·--~ ­ ···· ~ -~-- ·--­­~~« ---- - -~-­

?Il ‘

rl;
li
H


DE REIZIGERS; W
ä
5 een mso ene °ïr eulmoe oss aantast
[
E 1 Kom spoed u voort, vermoeide! reik me uw hand;
Wat blijft gü nog op. d` afstand peinzend letten? g
gl Al is uw voet gescheurd door ’t keizelzand;
Ik riek den rook, ginds kunt ge u nederzetten. W
Kom spoed u voort: versterk u door uw staf
F . . ,
Ginds drinkt ge een teug, o wisch u t zweet dan af.
r 5
iè Ha! ’k hoor het al, dat statige geluid,
De klok van ”t huis dáár op den berg gelegen;
Kom reik me uw hand, de Wankle voet glädt uit,
Nu moed gevat, de hoogte is haast bestegen:
Zie hier den top, ons noodt een milde grond:
Kom zet u neêr en zie dan d" omtrek rond,
sl
êl
E2
Qi
gl .