HomeZomergroenPagina 79

JPEG (Deze pagina), 463.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.19 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

71
boog zich over struik en heg
En riep: ,, Hei! sehoelje, pak je Weg,
,, Mün heldre vüver is te klaar
,, Voor °t brood van iedren bedelaar
,, doodt mnn visschen door uw morschen
,, Gaat aan de slooten, hü de vorschen!”
I
I °t Was of mün trouwe poedelhond
I De woorden van dien heer verstond
Hü gromde en liet nog bovendien
I Zün blanke tanden dreigend zien;
I Maar ’k wou mün eetlust niet verliezen
I En ging eene andre rustplaats kiezen.
I
I
I Ik lei mg neêr met hond en stok:
I Het zonlicht school, de lucht betrok;
I De regen, die bn strooxnen vloot, I
I Doorweekte spoedig `t harde brood
En ”k dacht: beschermt die heer zün visschen, I
I God doet mg toch geen water missen. 1
I 9
I · I
I I
I i
I I
I I
I