HomeZomergroenPagina 73

JPEG (Deze pagina), 468.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.34 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

@ @ C5'! @5* 9 E? Q Q E? JFDQ
-@<ëä®®­-
Golvend goud en zwellende airen,
· Frisch en geur belovend ooft,
Dat het vriendlijk blozend hoofd
Wegtrel<t achter donzen blaren,
En door milden overvloed
Tak en twägen buigen doet,
Rundren die met wellust eten,
1 Of, beladen met hun vet ,
i Op hun tafel en hun bed
Storm en hagelslag vergeten,
j Of vergasten op een stroom
D Van de zuivelrükste room.
] Die en duizend andre monden
Komen ieder in hun taal,
Bh een weelderig onthaal,
t "t Naadren van de maand verkonden
Die aan ’t voorhoofd, rijk gekroond,
”t Zegel van Gods liefde toont.
5
tl

l
li