HomeZomergroenPagina 72

JPEG (Deze pagina), 506.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.34 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

F
e
l 64
i `t Verraad, met gif en dolk gewapend,
E Zijn worstlend om de kracht die u nog overschoo.
I Verwaten dweeperij, voor rede als ontoeganklnk,
Bederft wat zij bewaakt, in dolle razernij :
A Gij, die eens wetten gaaft, verwacht nu diep
V (afhanklijk
g Uw lof` van vorstengunst en vreemde heerschappij.
Zoo ligt uw kroon in ”t stof getreden: `
De dos, die onverganklük scheen,
Hangt nu in flarden om uw leden
En toont UVV V].'O€g@Y SCl'lOOl'l 3,l.lG€Il.
Vervreemd van God en deugd, verzonken in el-
; (lenden ,
ä Ten prooi van breidellooze benden , {
Die ketens smeden met de vrüheid in den mond,
Zult ge eens bezwijken onder °t foltren van uw
(weeën p
E Tot dat de keten der geduchte Pyreneën `.
Aan ’t nageslacht vermeldt waar eenmaal Spanje
(stond. ,
i ""€’Q®”"`
kg l
jl ä
vá l
ij
l E
1 j <