HomeZomergroenPagina 71

JPEG (Deze pagina), 521.06 KB

TIFF (Deze pagina), 6.37 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

63
Die dubble magt bezweek waar zelfs de Godheid
(sprak.
Zü kon uw trotschen waan bespotten,
In weêrwil van geweld, door dweeperü gespoord,
c En °t bloed door u geplengd op duizenden schavotten,
Bragt vruchten der bevrüding voort.
- Zoo kromp uw grootheid in; zoo dorde `t krakend
. (lover;
En `t al beheerschend Rük, dat, in zün dwazen
( (waan ,
T Het zonlicht nooit zag ondergaan,
. Liet van zän vroeger bloei alleen een schaduw over.
( Een schaduw die aan de aarde leert,
(_ Wat d` euvelmoed den mensch in woede moge
l (ontrukken ,
Als ijz`ren schepters volken drukken:
De Heer regeert!
, En nu! nog staat gij daar ten voorbeeld van de
i (volken ,
Beroofd van al uw glans, uw eer en overvloed,
Uw heldre hemel is bedekt met donkre wolken
‘ Uw vruchtbre grond doorweekt van kostlük bur- (
l (gerbloed.
l `t Gedrocht des oproers, nimmer slapend,
l Met aangewetten band, van vroeger buit nog rood,