HomeZomergroenPagina 68

JPEG (Deze pagina), 532.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.37 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

`
1
, eo
De blaam van slavernlj met 1'OC111ll3.Ll uitgewischt. l
Wel kromp de marmren praal der fijn gesponnen`
1 (weelde
Van `t wellust kweekend volk voor mannelüke E
(kracht,
En °t oogbetoovrend schoon, dat dartle zinnen
E (streelde,
1 Werd, met verheev`ner doel, tot d` eenvoud
l (weêrgebragt.
~ Zoo wordt het veld ontdaan van ’t bont gewaad
(van rozen,
Al lachtte ’t in zijn bloei den wandlaar vriendlük aan ,
Maar op ’t onmeetlljk vlak, dat prachtig plag te
(blozen , ‘
Golft nu een gouden zee van leven voedend graan. (
Toen schoot de zon des roems haar vonkelende stralen ·
Up °t uitgetogen zwaard en ’t ridderlnk helmet; 1
( Het strüdros, aangevuurd door ’t scl1ettren der
* (trompet,
Vloog vlammensnuivend rond in ’t sohittrend roem __
l (behalen (
( De lauwer groende en kraakte om d` opgestoken
k (kruin ,
l De halve ·ma¢m verdween met afgeknotten horen
En Spomjes wankle troon, met nieuwen gla11s her-
(boren,
( Vond grondvost op Gmmedcfs puin, -gp
Fl