HomeZomergroenPagina 67

JPEG (Deze pagina), 524.83 KB

TIFF (Deze pagina), 6.37 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

5%)
Maal d` oorzaak van den blos der pijnelijke schaamte
Die ”t op het voorhoofd droeg, indien °t nog
(blozen kon.
Geschiedenis! ontrol uw blaren:
Toon ons het tooisel, dat de hairen
Als aangebeden tooi omwond;
Doe ”t nageslacht door u ervaren
Wat schier ondenkbren bloei aan diepen val verbond.
In overvloed bedeeld met al het goede en schoone,
Dat uit haar vollen hoorn Natuur op de aarde
(goot,
Droeg ’t ongebogen hoofd de dubbele eerekroone, W
Die, door haar keurgesteente, een stroom van
(stralen schoot.
De welvaart welde uit milde bronnen;
De grond, met luttel moeite ontgonnen,
Bood voor °t geplengde zweet een schat van ooft
_ (en graan;
iii De vlnt, door lot noch last te stuiten,
Wist ieder spoor tot bloei te ontsluiten,
En voerde als dubb”le buit genot en rijkdom aan.
Wel ging voor zachter glans al de Oosterpracht
(verloren ,
Toen °t ridderliike zwaard het hangend pleit beslist
En met het stroomend bloed der Meren