HomeZomergroenPagina 66

JPEG (Deze pagina), 440.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.37 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

z,
M
ïa
i ll
l l
1 ë
( Hoe is de glans verdoofd door de Almagt u ge-
(schonken !
Beroemd, gelauwerd Rük, eens ’s Werelds schrik
(en hoop.
i De steenen gruiz°len Weg , die eens als zonnen blonken
In U, 0 hairband van Euroopl
( Wat heeft de vlugt geknot die ge eenmaal vrü mogt
(reppen,
( l Wat heeft het schoon besmet, dat eens uw sie-
K (raad was,
( Wat kon uw paradijs in ”t vreeslijkst oord her- "l‘
§ (scheppen,
E Bedolven onder bloed en asch?
i Geef antwoord aan ”t geslacht, dat op °t verminkt
(geraamte
Van d` ouden luister staart, die ”t magtig Rük
( (zich won;
lv
H
E;
El

t