HomeZomergroenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 418.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.17 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

1
lk Wwl 667L 671, &7?.(l67' 77lCZCw‘ .;’€gg€72, dat GT
ondew dit poëtisch koovn wel kaf zal gevonden wor-
den; tvouwens de vevstandige lezer zal deze betuiging
overbodig achten en de taak van onderzoek liefst
op Z’lGlL ’ïL677’l€7Z.
In de hoop dat dit Z0me1·g1·0eu niet geheel ven- _
x
zoeeyoelvjk zal en dat er najaavsdagen kunnen
komen, wier fvissohe heldevheid tegen dvukkende Jnl@­ g
hitte opweegt, biede ik dit loof aan dien het kan
bëltdgëll. --- blä lévëïz 6% l’I·tSl .301l GV m@6")‘ /Clm’l2€7z
volgen.
1 ROtb@1‘däll1, L. VAN DEN BROEK.
l Augustus 184-9.
w
i
i i
?
E A
E 2*
ä
s
ä
K
i

ë
i S
»