HomeZomergroenPagina 57

JPEG (Deze pagina), 513.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.24 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

1
l
!!
ISRAIILS KLAGT TE BABEL.

Buig u in ’t stof, ’t gewormte is meer dan gü,
ë O Israël! zü juichen die u haten:
§ züt gedoemd tot smaadbre slavernä ;
{ Uw naam is weg, de Heer heeft u verlaten!
ä Wat hukt gü neêr aan de oevers van d’Euphraat;
I De Nül, eens moê van °t ouderlüke klagen,
Heeft nu een arm om ’t schreüend kroost geslagen
En spoelt met bloed de tranen van ’t gelaat.
er
! Zwägl buig in ’t stof, gü die de snaren dwingt,
vi Verdoof de vonk die in uw borst mogt gloeäen,
Want wee! en ach! is ’t lied dat ieder zingt,
Q Alleen verpoosd door ’t rinklen onzer boeüen.
{ De heiligheid, die billük ons verstiet, I
‘ Blaakt nog van toorn: wü dwalen ver en verder,
§ Geläk een kudde ontbloot van hoede en herder I
Weeii, Israël! de Heer bescher1nt u niet!
, 4
ä
!
t 1
{ E