HomeZomergroenPagina 56

JPEG (Deze pagina), 383.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.24 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB


. I;
48 i
God schenko u troost! Hij moge uw ziel i
Met meer dan aardsohe kraclit omgordenl
l Dan zal de last, die knellend viel,
li Hoe naamloos zwaar u draaglük worden.
.. . . . in
! Zgn licht bestrale uw dmsternis,
V En doê 11 biddend nederbuigen !
En eenmaal dankend nog betuigen
Dat God in alles VADER is! g
2 g
lë al
sg l
[ l
ll l
ls
li
il ü
E
li
A
ä;
l i
1 " ‘
! F
il l
V =
l
ll @
P! i
z
r' V
gl ;
#2 ?
l
ï+ !
H2 l
li z