HomeZomergroenPagina 54

JPEG (Deze pagina), 451.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.24 MB

PDF (Volledig document), 41.88 MB

# l
»i ‘
l ä
Q! d
Q nnn nnn mnnm ?
S
H, T 0 L L E N S, Cz. i
gi
bij don dood van zijn zoon.
iz J
,1
Beininnende en op ”t teêrst bemind, Q
En warsch van ’t donker beeld van scheüen ,
Aan °t sterfbed van een dierbaar kind A
Om it SlZGI‘VG1`1 V3,1] GGD iïê SCl11’Gü(:,"H;
Dat is een worstling der natuur, l
Dan krimpt het hart voor ’t wee der slagen. ‘
Die last is al te zwaar te dragen: *
Die levenskelk is al te zuur. l
=[;‘ I
il i K
O! zoo dan ’t altüd glinstrend oog
V Niet kinderlijk Waar` opgeheven F
ill En bnstand afbad van omhoog,
[l` Als alle lief vervliegt van ’t leven,
le · ·· » . · .
fi Dan smolt de ziel bij t vv1eed gemis,
Zü werd verteerd door ’t vuur der smarte,
En tvvüflend vroeg het brekend harte:
ll Of God een weldoend Vader is? lg
rl i

·ï i
ll l
l
l
l
F5 Y